Att vara ute till sjöss flera veckor i sträck ett antal gånger om året, kräver en god mentalitet samt en bra fysik. Det är inte alltid självklart att vara hemifrån under så lång tid och det är heller inte självklart att vistas med samma människor i flera veckor. Konflikter kan lätt uppstå och det gäller att kunna samarbeta fullt ut. Idag finns det naturligtvis mycket bättre kommunikationsmöjligheter med sin familj, via nätet eller mobiltelefoner, men det är ändå krävande ibland.

Språkkunskaper och läkarintyg

När man färdas från kust till kust och arbetar ombord, måste man ha goda språkkunskaper. Engelska är ett krav, men varje extra språk räknas som en ordentlig pluspoäng. Det är också bra att ta reda på ländernas olika karaktärer och sätt så att det inte uppstår missförstånd i hamnarna.

Förutom språk, krävs ett läkarintyg som man måste ha med sig varje gång man går ombord. Detta får inte vara äldre än 2 år och i det ska det framgå att man har de syn-och hörselkrav som krävs av besättningen. Precis som i flygvapnet, är det viktigt att höra och se bra. Sikten kan ibland vara oklar och arbetsmiljön bullrig.