Dokumentation 2016

Här är samtliga presentationer från årets föreläsare. Filformatet är PDF.

09.40 – 10.10 Seminarium: Maritima operationer
Utmaningar och möjligheter inom maritima operationer
Elin Kristensson, kommersiellt ansvarig Northern Energy Services och Åsa Burman, verksamhetschef Lighthouse

Presentation till Utmaningar och möjligheter inom maritima operationer Elin Kristensson (pdf, nytt fönster)

Presentation till Utmaningar och möjligheter inom maritima operationer Åsa Burman (pdf, nytt fönster)

10.15 – 10.45 Seminarium: Marin turism
Hur hållbar är din båtsemester?
Fredrik Barthold, VD Dockspot och Kjell Nordberg, professor i marin geologi vid Göteborgs universitet

Presentation till Hur hållbar är din båtsemester? Fredrik Barthold (pdf, nytt fönster)

Presentation till Hur hållbar är din båtsemester? Kjell Nordberg (pdf, nytt fönster)

10.50 – 11.20 Seminarium: Marin energi
Vindenergi till havs – en möjlighet till ny energi, industri och export
Staffan Jacobsson, professor i miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola och Stefan Ivarsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Presentation till Vindenergi till havs – en möjlighet till ny energi, industri och export (pdf, nytt fönster)

11.25 – 11.55 Seminarium och dialog: Havsförvaltning
Kustkommuner i utveckling – hur samsas havsplanering, miljömål och näringslivsutveckling? Introduktion av Gunnar Åkerlund, Planarkitekt vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, och ett samtal med Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Britt Wall, oppositionsråd, Sotenäs kommun.

Presentation till Kustkommuner i utveckling – hur samsas havsplanering, miljömål och näringslivsutveckling? (pdf, nytt fönster)

13.00 – 13.35 Utblick Nederländerna
The green deal – A government program to realise green growth and circular economy
Coen Peelen, Dutch Ministry of Infrastructure and Environment

Presentation till The green deal – A government program to realise green growth and circular economy (pdf, nyttfönster)

13.40 – 14.10 Seminarium: Marin bioteknik
Utmaningar och möjligheter vid odling av biomassa i haven
Olle Stenberg, vd Marin biogas och Ulf Göransson, professor i farmakognosi vid Uppsala universitet

Presentation till Utmaningar och möjligheter vid odling av biomassa i haven av Olle Stenberg (pdf, nytt fönster)

Presentation till Utmaningar och möjligheter vid odling av biomassa i haven av Ulf Göransson (pdf, nytt fönster)

14.15 – 14.45 Seminarium: Marina livsmedel
Kan en marin cirkulär livsmedelsindustri realiseras?
Mats Eklund, professor Industriell Miljöteknik, Linköpings universitet och Klas Westlund, Sweden Seafood

Presentation till Kan en marin cirkulär livsmedelsindustri realiseras? (pdf, nytt fönster)

 

15.15 Paneldiskussion
Moderator: Anna Hammargren, VD Sjöfartsforum

Anders Hermansson, Näringsdepartementet
Ida Reuterswärd, Miljödepartementet
Lars Tysklind, riksdagsledamot (L)
Ulf Eriksson, 1:e vice ordförande Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland (C)
Mats Eklund, professor i industriell ekonomi, Linköpings universitet

16.00 Sammanfattning av dagen
Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert Västra Götalandsregionen