Program

Lokal: Malmstensalen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Datum och tid: 25 april, 2016 kl. 9.00-16.15
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.

Välkommen att delta i årets maritima händelse!

I år får du möjlighet att lära känna de utmaningar och möjligheter som finns för den maritima branschen i Sverige. Genom seminarier inom sex innovativa maritima områden belyser vi frågor kring hur havet kan användas som resurs med samtidig fokus på tillväxt och hållbarhet.

09.00 Registrering och fika

09.30 Inledning

Välkommen till Swedish Maritime Day 2016. Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert Västra Götalandsregionen

09.40 – 10.10 Seminarium: Maritima operationer
Utmaningar och möjligheter inom maritima operationer
Elin Kristensson, kommersiellt ansvarig Northern Energy Services och Åsa Burman, verksamhetschef Lighthouse

10.15 – 10.45 Seminarium: Marin turism
Hur hållbar är din båtsemester?
Fredrik Barthold, VD Dockspot och Kjell Nordberg, professor i marin geologi vid Göteborgs universitet

10.50 – 11.20 Seminarium: Marin energi
Vindenergi till havs – en möjlighet till ny energi, industri och export
Staffan Jacobsson, professor i miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola och Stefan Ivarsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

11.25 – 11.55 Seminarium och dialog: Havsförvaltning
Kustkommuner i utveckling – hur samsas havsplanering, miljömål och näringslivsutveckling? Introduktion av Gunnar Åkerlund, Planarkitekt vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län, och ett samtal med Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Britt Wall, oppositionsråd, Sotenäs kommun.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.35 Utblick Nederländerna
The green deal – A government program to realise green growth and circular economy
Coen Peelen, Dutch Ministry of Infrastructure and Environment

13.40 – 14.10 Seminarium: Marin bioteknik
Utmaningar och möjligheter vid odling av biomassa i haven
Olle Stenberg, vd Marin biogas och Ulf Göransson, professor i farmakognosi vid Uppsala universitet

14.15 – 14.45 Seminarium: Marina livsmedel
Kan en marin cirkulär livsmedelsindustri realiseras?
Mats Eklund, professor Industriell Miljöteknik, Linköpings universitet och Klas Westlund, Sweden Seafood

14.45 – 15.15 Fika, mingel och nätverkande

15.15 Paneldiskussion
Moderator: Anna Hammargren, VD Sjöfartsforum

Anders Hermansson, Näringsdepartementet
Ida Reuterswärd, Miljödepartementet
Lars Tysklind, riksdagsledamot (L)
Ulf Eriksson, 1:e vice ordförande Regionutvecklingsnämnden Västra Götaland (C)
Mats Eklund, professor i industriell ekonomi, Linköpings universitet

16.00 Sammanfattning av dagen
Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert Västra Götalandsregionen