I Skandinavien har man satt höga krav på kvalitet och standarder vad gäller sjölivet och folk som arbetar till sjöss. I vardagligt tal, brukar man kalla sjöfolk för sjömän, men varje roll har en egen titel. Här förklaras några vanliga sjöyrken.

Sjökapten och befälhavare

En sjökapten är fartygets högsta grad och titel som gör att man även kan tjänstgöra som befälhavare. Certifikatet får man utfärdat av Transportstyrelsen. En befälhavare är chefen ombord och har ansvar för resten av besättningen samt säkerheten ombord. Han eller hon har stor erfarenhet av navigering men sköter även det administrativa ombord samt har hand om kontakterna utåt. För att göra allt detta krävs att befälhavaren har flera assisterande sjömän vid sin sida.

Överstyrman

Den som ligger precis under befälhavaren i hierarkin på ett fartyg är överstyrman följt av styrman. Överstyrmannen är den som styr och navigerar båten tillsammans med befälhavaren samt har ansvar för lastning och lotsning. Överstyrman har flera styrmän som assisterar och tar hand om jobbet när överstyrmannen är ledig/sover. Den assistent som står närmas överstyrman är andrestyrman som har till uppgift att navigera helt och fullt.

Båtsman med sina matroser

Överstyrman har också till sin hjälp, båtsmannen som ansvarar för arbetet på däck och båtens underhåll. Båtsmannen planerar jobbet på däck och ser också till att rost avlägsnas, att måleriet på båten underhålls samt att vara närvarande vid förtöjning och avfärd och hålla utkik på bryggan. Även säkerheten på båten tas om hand av båtsman som ska se till att däcken inte är farliga för resten av besättningen. Till hjälp har båtsmannen matroser.

Maskinchefen med maskinisterna

I maskinrummet är det maskinchefen som har befälet. Tillsammans med sina maskinister ser man till att arbetet går som det ska och att fartygets tekniska utrustning ombord klarar det den bör. Maskinerna ska underhållas varje dag, det ska beställas nya reservdelar och de ska oljas och tvättas. Om det är elektriska bitar som ska underhållas, vilket det oftast är, så har man ibland en elektriker med på fartyget. Maskinchefen arbetar även med sjöingenjörer som har stora kunskaper om tekniska detaljer. Den lägsta graden i maskineriet är motormannen som får sina uppgifter tilldelade av de andra maskinisterna.

Kökspersonal

På varje fartyg finns det en kock, servitörer/servitriser och ibland en barmästare. Servitörerna har dock mer avancerade uppgifter än på en vanlig restaurang. De ska även kunna hjälpa gästerna att utrymma båten samt kunna grundläggande säkerhetsövningar.