Mötesplats för maritim kompetens

Swedish Maritime Day är ett årligt arrangemang som samarrangeras av ett stort antal maritima aktörer inom det svenska nationella maritima klustret. Arrangörerna är branschföreningar, intresseorganisationer, akademier, institut, myndigheter, regioner och statliga verk. Arrangörerna har olika intresse- och fokusområden, men tillsammans har de viljan att gemensamt flytta fram den maritima näringens position och synlighet.

_130114Swedish Maritime Day manifesterar en näring som utvecklar nyttjandet av havet som naturresurs och havet som vattenväg. Havet och havsbotten är en viktig naturresurs, källa till energi, mat och rekreation samt som en effektiv infrastrukturtillgång. Nyttjandet ska ske så att en god havsmiljö idag och i framtiden säkerställs.

Syftet med Swedish Maritime Day är som Sveriges enda maritima näringsövergripande arrangemang lyfta fram svensk maritim näring och dess bredd, kompetens, samhällsnytta och utvecklingsmöjligheter samt även det maritima klustrets offentliga delar och dess verksamheter. Dagen ska också presentera projekt som kännetecknas av innovation och hållbarhet.

Målgrupperna är svenska beslutsfattare – politiska och inom offentlig och privat sektor samt media – och nyckelaktörer inom svenska maritima klustret själv.

År 2017 är Swedish Maritime Day en kombinerad konferens och utställning och kommer vara en attraktiv mötesplats mellan klustrets olika delar och offentlig sektor, mellan rederier och underleverantörer, rederier och hamnföretag, underleverantörer och forskning, näring och media, och utbildning och näring. Arrangemanget är en fristående och nationell fortsättning på EUs European Maritime Day som firades i Göteborg 2012 och inkluderar de båda tidigare årliga konferenserna (och utställningarna) Stora Marindagen och Kustkonferensen.