Sjöfartsnäringen är en bransch som riktar sig till olika arbetssätt. Det kan handla om att arbeta på ett kryssningsfartyg med passagerare och gäster. Det kan också handla om transporter och frakt mellan länder och det kan handla om att arbeta ombord på fiskebåtar och vara ute till sjöss för yrkesfiskets skull. I de flesta fall är sjöfartsnäringen en av de mest globala branscherna där det är lätt att söka sig till andra länder då arbetsuppgifterna oftast är desamma i alla länder och världsdelar. Att arbeta med sjöfart betyder inte alltid att man nödvändigtvis måste arbeta till sjöss. Varje rederi har landbaserade positioner som krävs för att det administrativa ska fungera. Här nedan finns några exempel på fartyg man kan arbeta på.

Kryssningsfartyg

Att arbeta på ett kryssningsfartyg innebär att man inte är borta lika länge samt att man även kombinerar sjöfartsnäringen med turism. Det kan vara kul och givande att träffa många nationaliteter och ansvara för att folk får en trevlig vistelse ombord. Inte sällan går kryssningsfartyg till vackra platser i världen, vilket också kan vara lockande.

Isbrytare

Eftersom det går så mycket trafik på sjön, måste isen brytas för att släppa fram andra fartyg. Dessa fartyg kallas isbrytare och snabbar på transporterna för övriga fartyg.

Transportfartyg

Inom transporter och frakt via sjön, finns det flera olika fartyg, beroende på hur lasten fraktas. Man talar om bulkfartyg, containerfartyg eller tankfartyg om lasten är flytande som olja eller gas. Ro-ro-fartyg är en annan typ som tar hand om rullande last, både åt sig själv eller åt andra fartyg.

Supply-fartyg

Om man arbetar på ett supply-fartyg innebär det att man förser andra fartyg med utrustning. Många fartyg är också till för att hjälpa och underlätta för tyngre fartyg som har svår eller tung last ombord.