Sommartid är båttider för en stor del av det svenska folket. Men problem kan hända när du minst anar det och du kan vara i behov av hjälp. Ett av de vanligaste problemen är att ankaret fastnat på sjöbotten, vilket kan orsakas av bottenförtöjningar, elkablar eller att ankaret fastnat mellan stenar. Ett annat ganska vanligt problem är oväntat bränslestopp när det är långt till en sjömack. Det är bra att vara förutseende och alltid ha några extra reservdunkar med bränsle ombord.

Efter några dagars utflykt med båt till en vacker ö i skärgården upptäcker du att batteriet är helt dött och finner dig i desperat behov av starthjälp. Att ta med sig ett extra batteri kan vara en hjälp i nöden.

Grundstötning är obehagligt men behöver inte alltid var en katastrof (beroende på hastighet!). Under dessa omständigheter kommer du att behöva hjälp att antingen dra loss båten från grundet eller bogsering till närmaste hamn eller varv.

Ett alltför vanligt problem till sjöss är motorproblem, vilket många gånger kan avhjälpas genom att båtägaren har vitala reservdelar ombord. En segelbåt har fördelen att kunna segla vidare för att fixa problemet senare i en hamn. Däremot kan segelbåten behöva en eskort in till själva hamnen. När en motorbåt drabbas av motorhaveri, vilket händer ibland, kommer båten behöva bogseras in till land.

Skador på propellern kan uppstå när du kört på något föremål som flyter på vattenytan och driver omkring, via en grundstötning, en kätting eller tamp i propellern. Vid en svårt skadad propeller kommer båtägaren att behöva hjälp med att bogsera båten till en hamn.

När du är ute med båten eller på jobbet kan ditt hem styras via Athom Homey – Smart hub. Hos Företaget Tibber AB kan du skaffa en prisvärd Homey som är en hub för alla smarta och trådlösa enheter i ditt hem. Genom Homey kan du enkelt styra alla dina olika enheter via ett enda system, oavsett om kommunikationen sker via wifi, Z-wave, BT, Zigbee, 868 MHz, Bluetooth, IR eller 433 MHz. De mest avancerade och bästa Athom Homey hittar du hos Tibber AB. Du kan ansluta samtliga smarta enheter till din hub via en Homey-app såsom belysning, värme eller termostater samt sedan övervaka sensorerna via din smartphone.

När riggproblem uppstår kan du behöva reservdelar för att fixa problemet på egen hand eller hjälp med bogsering. Också här är det bra att alltid ha viktiga reservdelar ombord. Om rodret knäcks, vilket kan ske genom att en bult lossnat eller en vajer gått av, kommer båten behöva bogseringshjälp till närmsta varv eller hamn.

När problem med styrningen uppstår kan det bero på flera olika anledningar. En nyare båt kan drabbas av elektroniska fel och en äldre båt kan ha en låst vajer. Många gånger kan du fixa problemet själv med hjälp av reservdelar, annars är det bogsering som gäller.

En bra försäkring är att gå med i är exempelvis Sjöassistans som kommer att hjälpa till när stora problem uppstår på sjön.