Gymnasium med sjöfart som inriktning

Yrkena är många och vissa kräver högre utbildning än andra. Men om det är sjöfart man vill rikta in sig på, så kan man börja med att gå ett gymnasium med sjöfartsnäringen i centrum. Det finns flera sådana gymnasium i Sverige. Sjömansskolan i Stockholm, Lindholmens gymnasium i Göteborg, Öckerö seglande gymnasieskola, Wisbygymnasiet samt ytterligare gymnasium i Kalmar, Härnösand och Karlskrona.

Studier på universitetsnivå

Det finns för närvarande främst två universitet där man kan utbilda sig på högre nivå inom sjöfartsnäringen. Chalmers tekniska högskola är ett av dem. Där kan man få en gedigen sjöbefälsutbildning som även står högt i kurs internationellt. Här kan du utbilda dig till sjöingenjör, sjökapten eller ta kandidatexamen i sjöfart. Linnéuniversitetet är det andra universitetet på hemmaplan som drar till sig många sjöfartsintresserade studenter. Här ligger Sjöfartshögskolan som en del av universitetet. Man utbildar främst sjöingenjörer och kaptener men även andra yrkestitlar. Teori varvas med praktik redan första terminen och man får vara med och mönstra på fartyg som praktikant.