Några kända rederier

Alla som levde på 90-talet känner förmodligen till tv-serien Rederiet med dess intriger och nöjen. Här ska vi lista några verkliga rederier i Sverige. Stena Line Ett av världens största rederier är Stena Line som både transporterar gods och passagerare.

Olika yrken ombord

I Skandinavien har man satt höga krav på kvalitet och standarder vad gäller sjölivet och folk som arbetar till sjöss. I vardagligt tal, brukar man kalla sjöfolk för sjömän, men varje roll har en egen titel. Här förklaras några vanliga

Livet till sjöss

Att arbeta till sjöss kan vara en dröm för många. Men sjölivet kan också stundtals vara hårt och krävande. Nu har man dock försökt utveckla arbetsmiljön på fartyg genom forskning. Arbetsmiljön När du arbetar ombord på ett fartyg, blir livet