Det finns flera sätt att arbeta till sjöss, och de flesta tänker kanske framförallt på de som arbetar ombord på stora kryssningsfartyg och passagerarfärjor – helt enkelt för att de är dessa personer som de själva möter när de reser till sjöss. Men det finns också många skepp till havs där passagerare inte följer med, utan det bara finns besättningen och skeppets last ombord, nämligen fraktfartyg. Dessa har en större del i världens infrastruktur och ekonomi än många tänker på. Många av de produkter och råvaror som exporteras från Sverige skickas till exempel med båt till andra länder. Det gäller bland annat spån och flis, som kommer från det omfattande svenska skogsbruket. Eftersom det inte lönar sig att sälja dessa biprodukter i Sverige, skickas de istället med båt till Danmark, där spånet används för att göra pellets till deras kraftverk. På det sättet spelar man som anställd på ett fraktfartyg ofta en viktig roll i det internationella miljöarbetet. Om man själv använder ved hemma, till exempel för att elda i kamin eller öppen brasa, och vill minimera mängden spån och flisor samtidigt som man effektiviserar processen av att klyva veden, ska man investera i en vedklyv. På Lantbutiken.se finns vedklyvar i flera olika prisklasser, som passar alla typer av behov.

Att jobba på ett fraktfartyg kan se mycket olika ut beroende på dess storlek – på de mindre fraktfartygen finns bara runt sju i besättningen, vilket så klart gör att arbetet skiljer sig från det på större skepp. En av de största skillnaderna består i att man får ta på sig fler arbetsuppgifter på ett mindre skepp, medan det på större skepp finns en besättningsman för varje uppgift.

Vill man prova på hur det är att arbeta på ett fraktfartyg, är det snabbaste sättet att kunna få en anställning ombord att ordna en sjöfartsbok (vilket kan jämföras med en ID-handling för sjöfartsfolk) och gå en utbildning i Basic Safety (som behövs för att man ska få arbeta ombord på ett skepp). Sedan kan man söka anställningar till sådana positioner ombord som inte kräver vidare utbildning, till exempel mässman (då man assisterar i köket och städar) eller jungman (underhåll av skeppet).