Sverige är ett fantastiskt land med mycket skog och grönområden. När det kommer till sjöar finns det omkring 100 000 olika sjöar och vattendrag vilket självklart bidrar till ett rikt marint djurliv i Sverige. Totalt utgör sjöarna nio procent av landets yta vilket gör att de upptar ca 40 000 km² av Sverige. I Sverige behöver vi inte direkt oroa oss för hajar eller större rovdjur under ytan men vi har dock ett fåtal marina däggdjur som trivs i svenska vatten. Bland annat kan du finna tre olika sälarter, en typ av tandval samt uttrar i svenska vatten vilket gör det lite spännande. Då och då kan också större valar som späckhuggare och andra leta sig in i svenskt vatten men oftast hittar de ut själva igen. Finns även några udda fall med delfiner som har simmat vilse och setts i svenska hamnar. Det är dock vanligare att se tumlare längst västkusten eller i Östersjön och denna val är helt ofarlig.

Vanliga gäster i svenska vatten

Det kan som sagt förekomma valar i svenskt vatten och förutom tumlare har även knölvalen blivit en allt vanligare gäst. Dock finns det stora hot mot havets däggdjur tack vare de mängder plast som slängs i havet årligen. Totalt slängs det omkring 13 miljoner ton skräp i världens hav årligen som sedan bryts ner i djurens kroppar. Många valar och andra marina däggdjur får i sig plasterna vilket kan medföra att magarna sväller och inte kan smälta den riktiga maten. Ett annat problem är att det blivit allt vanligare att djur körs på både marina som landdjur. Något som har kommit upp på tapeten är att påkörda uttrar ska rapporteras till polisen. Det är inte olagligt att köra på en utter men det som däremot är olagligt är om du inte meddelar ett påkört djur. Skulle du krocka med en utter räknas det som en viltolycka då uttern tillhör statens vilt. Skulle man inte anmäla en påkörning av ett djur har man brutit mot jaktlagen. Detta är ett återkommande problem både när det gäller alla skogens djur då många smiter ifrån platsen utan att se om djuret är skadat eller om det avlidit.

Fiske i Sverige

Fiske är en populär hobby som många har i Sverige då det finns så pass många fiskarter. I svenska vattendrag kan du bland annat stötta på abborre, asp, benlöja, blåhaj, bergtunga, bleka och blåfenad tonfisk för att nämna några få. Gillar du fisk- och skaldjur är västkusten ett paradis med massor av häftiga fiskarter samt en del av Sverige som verkligen älskar sina räkor och kräftor. Det blev för några år sedan ett väldans liv när det blev fiskstopp i de västsvenska vattnen på grund av att räkor ansågs vara utrotningshotade. Nu går det återigen att fiska räkor men sköts det inte försiktigt så kan det bli problem. Varje år får fiskare en kvot som de måste hålla för att fiskbeståndet skall fortsätta vara starkt och blir kvoten uppfylld fortare än väntat för man inte fiska mer av just den fisksorten. Är du ute och fiskar kan ett tips vara att införskaffa en åtelkamera för att fånga ögonblicken på havet.