Under många sekler har människor rört sig över Östersjön och Bottenhavet. Långt bak i tiden var det lättare att ta sig fram över vatten än över land, sommar som vinter. När Kvarken och de stora floderna norröver låg frysta bedrevs det en intensiv handel mellan kustbefolkningarna i området.

Vikingarnas handelsfärder och plundringståg i österled möjliggjordes genom deras förträffliga båtar som inte var så djupgående. De kustlevande vikingarna i dagens Sverige, Danmark och södra Finland såväl som de som bodde i Baltstaterna kunde lätt korsa Östersjön . Deras båtar kunde ta sig fram på de stora floderna ner genom dagens Polen och Ryssland. Så länge som människor har bott i området torde handel och utbyte skett över Östersjön.

Senare förekom det postturer över Östersjön. Den berömda turen mellan Sverige och Åland uppmärksammas fortfarande med en årlig postrodd mellan Eckerö och Grisslehamn. Det fanns, även sådana turer mellan Tyskland och Sverige. De handlade med fisk, metaller och ekorrskinn bland mycket annat. Under det senaste seklet utvecklades den färjebaserade persontransportindustrin. Kontakten och handeln österut blev kraftigt begränsad under den period i historien som Sovjetunionen kontrollerade Sveriges grannländer i Baltikum. Det inleddes i stället en lukrativ taxfree-trafik mellan Sverige och Finland och mellan Sverige och Tyskland. I en något mindre utsträckning fanns denna trafik även mellan Sverige och Danmark.

Denna taxfree-trafik levde gott på svenskarnas två främsta folknöjen: att smita från skatten och att dricka överdrivna mängder sprit och öl. Det ledde till att de stora rederierna som bedrev trafik över Östersjön och Kvarken hela tiden kände sig tvungna att beställa större och bättre fartyg. Detta gjordes för att möta behovet hos den ständigt törstiga kryssningstrafikanten. Antalet rutter utökades med tiden. Det fanns till slut turer mellan Umeå och Vasa, Grisslehamn och Eckerö, Stockholm och Helsingfors, Stockholm och Åbo samt Stockholm och Mariehamn. Det tillkom fler turer mellan Sverige och Polen och Sverige och Tyskland med tiden. Efter att Sovjetunionen gick under och Baltstaterna blev oberoende inleddes även trafik mellan Sverige och Estland, Lettland och Litauen. All denna trafik levde på taxfree.

Sverige och Finland gick med i EU och senare anslöt sig även Baltstaterna till unionen. EU beslutade så småningom att avskaffa taxfree mellan medlemsstater. Det är antagligen därför vissa element är emot Sveriges EU-medlemskap. Avskaffandet av taxfree mellan Sverige och Finland har i stort sett fått trafiken över Kvarken att dö. Efter att EU beslutade om ett undantag för Åland gällande taxfree kunde ögruppen fortsätta leva på färjorna med supande svenskar. Eftersom vissa av EU-länderna har en avsevärt lägre alkoholskatt än Sverige och Finland lönar det sig fortfarande för rederierna att frakta fulla kryssningsresenärer mellan dessa två länder och Baltikum, Polen och Tyskland.

Det finns fler orsaker till resorna än spriten. Östersjön för länderna och deras befolkningar närmare varandra. Vi kan besöka våra grannländer på ett okomplicerat sätt. Kontakterna mellan Finlands och Sveriges befolkningar har alltid varit stora och viktiga. Är du i behöv av att akut besök hos en tandläkare men inte kan få en tid i Helsingfors eller Tallinn hoppar du lätt på färjan västerut och besöker en tandläkare i Stockholm i stället.