Lyckad maritim konferens

frontbild

Årets maritima händelse gick av stapeln den 25 april 2016. Besökarna fick möjlighet att lära känna de utmaningar och möjligheter som finns i den maritima branschen i Sverige. Genom seminarier inom sex innovativa maritima områden belystes frågor kring hur havet kan användas som resurs med samtidig fokus på tillväxt och hållbarhet. Bland talarna syntes Elin Kristensson, kommersiellt ansvarig på Northern Energy Services, Åsa Burman, verksamhetschef vid Lighthouse samt Ulf Göransson, professor i läkemedelskemi vid Uppsala universitet och paneldiskussionen hölls av Anna Hammargren, verksamhetsledare Sjöfartsforum. Nedan finns fler exempel på talare under dagen.

Fredrik Barthold

Bo i båt alternativ till hotell, stugor och vandrarhem 

Docksurf är en ny tjänst som hakar på trenden inom sharing-industrin. –Tanken är att båtägare som inte själva använder sin båt kan hyra ut den som bobåt i hemmahamnen eller i gästhamnen, säger Fredrik Barthold. Han fortsätter:  -Kapacitetsbristen på traditionellt turistboende längs våra kuster är stor under sommaren och vi på Dockspot ser en stor potential för kustregionerna att öka bäddkapaciteten och därmed öka underlaget för besöksnäringen.

 

Jessica Hjerpe Olausson

Maritima utmaningar och möjligheter

– Under årets Swedish Maritime Day vill vi påvisa de möjligheter och utmaningar som den maritima branschen står inför i Sverige, säger Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert på Västra Götalandsregionen. Hon fortsätter: -Vi som medarrangör hoppas att besökarna ser bredden inom de maritima näringarna och blir inspirerade av den initiativkraft som finns i Sverige.

 

 

Coen Peelen

Coen Peelen

The green deal – A government program to realise green growth and circular economy

Coen Peelen från holländska ministeriet för infrastruktur och miljö presenterar ”The Green Deal”, ett program som startats för att bland annat minska mängden avfall som genereras ombord på fartyg. Hör Coen berätta om the Green Deal som verktyg, de tre projekten som redan är igång i Holland för att minska mängden marint avfall samt ambitionen att skapa ett internationellt Green deal.