Livet till sjöss

Att arbeta till sjöss kan vara en dröm för många. Men sjölivet kan också stundtals vara hårt och krävande. Nu har man dock försökt utveckla arbetsmiljön på fartyg genom forskning. Arbetsmiljön När du arbetar ombord på ett fartyg, blir livet